5 kroków budowania zespołu wg Łukasza Kruczka

Nasza reprezentacja w skokach narciarskich nie święci obecnie triumfów na zawodach, ale nikt nie powątpiewa w to, że od kiedy Łukasz Kruczek objął trenerstwo, reprezentacja Polski stała się prawdziwym zespołem.

Budowanie zespołu

Jeden zespół, jedna droga

Łukasz Kruczek mówi: W pracy trenerskiej dążę do tego, by drużynie przyświecała myśl „jeden zespół, jedna droga” – co oznacza, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Podstawą są jasno zdefiniowane cele, dzięki którym mamy przejrzyste kryteria zwycięstwa. Powtarzam zawodnikom, że każdy ma wpływ na wynik innej osoby z zespołu. Skoczkowie są dla siebie nawzajem trenerami. Wspierają się i motywują, a także w razie czego instruują. Dzięki temu mają poczucie odpowiedzialności i dążą do wspólnego sukcesu. Współpraca między zawodnikami jest przykładem dobrych praktyk, które warto przenieść na płaszczyznę biznesu.

100% zaangażowania pracowników

– Jeśli zawodnik jest zaangażowany na 90%, to nie może osiągnąć wyniku w sporcie. Dotyczy to nie tylko skoczków, co całego zespołu – przekonuje Kruczek.- Jeśli jedna osoba odpuszcza, odbija się to na całej grupie. Wszyscy biorą odpowiedzialność za swoją pracę i muszą pamiętać, że od ich efektów zależy sukces drużyny. Zadaniem trenera jest natychmiastowa ocena po każdym oddanym skoku. W ten sposób zaangażowanie nie słabnie, a zawodnik może na bieżąco poprawiać swoje wyniki.

Zwycięski skok to nie zawsze dobry skok

– Gdy wraz z zespołem analizujemy zwycięskie skoki, zdarza się, że choć są one dalekie, często daleko im do perfekcji. Zwycięzcy są często lepsi od konkurencji, ponieważ po prostu popełniają mniej błędów. Szczegółowa analiza skoku pozwala wychwycić szereg szczegółów, które można poprawić, a tym samym dążyć do ciągłego usprawniania pracy skoczków. Gdybyśmy oparli naszą ocenę na opiniach z zewnątrz, już dawno byśmy przestali trenować – a konkurencja tylko na to czeka.

Mistrza wyróżnia stopień determinacji

– Mistrz zawsze dojdzie na szczyt. Znajdzie swoją własną ścieżkę. Wynika to z jego determinacji. Średniego gracza trzeba na ten szczyt wprowadzić – mówi Kruczek. – To co charakteryzuje mistrzów to właśnie determinacja do zwyciężania. Cierpliwość i konsekwencja w pracy towarzyszą im na co dzień.

Skok to nie tylko moment wybicia z progu

– Każdy skok to proces złożony z wielu bardzo ważnych elementów, a nie tylko moment wybicia z progu. – mówi na koniec Łukasz Kruczek. Dlatego jestem zwolennikiem codziennego trenowania i nieustannego szukania problemów. Zostawiamy szerokie pole do eksperymentowania i poszukiwania nowych rozwiązań, które mogą zdecydować o zwycięstwie. Nie mam tu na myśli tylko pracy skoczka, ale również spraw najprostszych – kształtu i wygody buta, stosowanej diety, układu wiązania. Doskonalenie zespołu to nieustający proces, a nie kolejny projekt, za który jest odpowiedzialny określony dział w firmie.

Tekst na podstawie: http://www.hrnews.pl/news1.aspx?id=4230

Łukasz Kruczek Autor: Łukasz Kruczek