RAPORT CZTERY OSOBOWOŚCI – JEDEN RYNEK PRACY

Wielopokoleniowość i różnorodność zespołów. To największe wyzwanie, jakie stawia przed pracodawcami rewolucja na rynku zarządzania kapitałem ludzkim, której jesteśmy świadkami. Rynek pracownika determinuje nie tylko zmianę sposobu myślenia, ale przede wszystkim działania ukierunkowanego na realizację różnorodnych postaw, celów, ambicji, motywatorów i oczekiwań pracowników, wynika z badania CZTERY OSOBOWOŚCI – JEDEN RYNEK PRACY.

 

Prezentowane w Raporcie 4 typy osobowości, w dużym uproszczeniu pokazują, jak bardzo jesteśmy do siebie podobni, a zarazem różni.

raport

Czym różnią się od siebie: Zwinny Zawodowiec, Praktyczny Inicjator, Bezpieczny Tradycjonalista, Zdystansowany Zawodowiec? Jakie potrzeby i oczekiwania charakteryzują przedstawicieli konkretnych branż? – na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź w Raporcie CZTERY OSOBOWOŚCI – JEDEN RYNEK PRACY.

Zapraszamy do lektury Raportu, który wskazuje nie tylko na trendy, ale również podpowiada konkretne rozwiązania pozwalające budować pozytywne doświadczenia pracowników – wpływające nie tylko na wizerunek pracodawcy, ale również na jego realne wyniki.

WYPEŁNIJ FORMULARZ A OTRZYMASZ RAPORT

arrow-down

Współadministratorami danych osobowych są:

  1. Antal sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: mail@antal.pl
  2. Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: IOD.Polska@sodexo.com

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania raportu „ Cztery osobowości- jeden rynek pracy” Konsekwencją nieudzielenia będzie nieotrzymanie raportu „Cztery osobowości- jeden rynek pracy”
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania od nas ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili.
Ma Pani/Pan prawo przeniesienia swoich danych do innego, wskazanych przez Panią/Pana, administratora danych osobowych.
W przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy dane w sposób niewłaściwy ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi serwisowe z zakresu IT, usługi telemarketingu oraz podmiotom przygotowującym i realizującym dla nas wysyłkę e-maili.
Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż do ew. wycofania zgody na przetwarzanie danych, a po tym czasie mogą być przetwarzane aż do przedawnienia ew. roszczeń przeciwko każdemu ze współadministratorów.