Raport DROGOWSKAZ MOTYWACYJNY 2018

Rekordowo niski poziom bezrobocia i coraz większa konkurencyjność ofert pracy powodują, że firmy uważniej podchodzą do systemów motywacyjnych. Ten trend doskonale widać w wynikach badania „Drogowskaz Motywacyjny 2018”.

Jedno jest pewne – świadczenia pozapłacowe stają się orężem w walce o talenty i skutecznym narzędziem w działaniach employer brandingowych. Dlatego firmy zwiększają budżety przeznaczane na ten cel oraz zmieniają podejście do zarządzania nimi, a co najważniejszej do komunikowania ich wartości.
Zapraszamy do lektury 8 edycji badania „Drogowskaz Motywacyjny” – niezbędnika każdego HR-owca, który chce nie tylko znać, ale przede wszystkim umiejętnie wykorzystać trendy panujące w motywowaniu pracowników.

WYKRES

WYPEŁNIJ FORMULARZ A OTRZYMASZ RAPORT

arrow-down

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 25 ("Sodexo"). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: IOD.Polska@sodexo.com, tel.: 22 535 11 11. Twoje dane będą przetwarzane w celach marketigowych Sodexo (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci marketingu produktów i usług Sodexo). Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi serwisowe z zakresu IT oraz agencjom interaktywnym. Dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania, a po tym okresie wyłącznie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie, sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Nie jesteś zobowiązany do podania danych osobowych, jednakże ich podanie jest konieczne do skontaktowania się z Tobą w celu przedstawienia oferty handlowej.