Motywacja bez tajemnic – sprawdź, jak wprowadzić ją do swojej firmy

Motywacja to – tuż obok lojalności – jedno z najważniejszych pojęć w biznesie. To od niej zależy wydajność pracy zatrudnionych w firmie osób, a tym samym płynność jej funkcjonowania i wysokość osiąganych wyników. Pomimo tego, że odgrywa ona tak istotną rolę dla prosperowania każdej firmy, niestety nie każdy przedsiębiorca potrafi zadbać o to, żeby utrzymywała się ona na jak najwyższym poziomie, często wręcz bagatelizując jej znaczenie. Tymczasem to duży błąd, który może kosztować firmę bardzo wiele. Jak nie dopuścić do takiej sytuacji? Przede wszystkim należy znaleźć metodę na wzmocnienie motywacji pracowników, która będzie na tyle atrakcyjna, że w rzeczywisty sposób zwiększy ich zaangażowanie w wykonywane obowiązki. Jedną ze skuteczniejszych jest Karta Flexi Pass. Co warto wiedzieć na jej temat?

Znajdź swój sposób na motywację pracowników

Kluczem do zwiększenia motywacji zatrudnianych osób jest ich dobre poznanie. Zebranie informacji te temat ich potrzeb, zainteresowań, stylu życia i upodobań pozwala na dalszym etapie opracować skuteczny system nagradzania, który będzie zarówno sposobem wyrażania wdzięczności za dotychczasowy trud pracy, jak i zachętą do dalszych starań. Niestety dla pracodawcy, który każdego dnia musi mierzyć się z całym szeregiem zadań i obowiązków wynikających z pełnionej funkcji nawiązanie bliższej relacji z każdą zatrudnioną osobą jest wyzwaniem bardzo trudnym, a często wręcz niemożliwym.

Co uczynić w takiej sytuacji? Czy pracodawca zostaje wówczas skazany na korzystanie z nieskutecznych metod wzmacniania motywacji, czy też lepiej, żeby w ogóle zrezygnował z ich wprowadzania? Oczywiście, że nie. Wystarczy tylko sięgnąć po metody uniwersalne, które dzięki dużej swobodzie realizacji pozostawianej samemu pracownikowi okazują się być równie atrakcyjne dla każdego. Ich wdrożenie pozwala więc wypracować wszystkie założenia bez nadmiernego zaangażowania ze strony pracodawcy. Jedną z takich metod jest Karta Flexi Pass przygotowana przez firmę Sodexo.

Karta Flexi Pass – atrakcyjna nagroda dla każdego

Wprowadzenie Karty Flexi Pass do swojej firmy to gwarancja skutecznej motywacji pracowników, która sprawdza się za każdym razem. Karta opracowana przez specjalistów Sodexo – firmy posiadającej wieloletnie doświadczenie w dziedzinie wsparcia biznesu – jest niezwykle uniwersalnym narzędziem, które wzmacnia motywację pracowników, zachęcając ich do dalszych starań.

Motywacja bez tajemnic – sprawdź, jak wprowadzić ją do swojej firmy

Zapewnia ona dostęp do zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. W ramach zgromadzonej na niej środków każdy posiadacz karty może wybrać, w których zajęciach i z jaką częstotliwością chce uczestniczyć. Obszerna sieć punktów akceptujących pozwala na pełną swobodę wyboru nie tylko rodzaju zajęć, ale także miejsc, w których się one odbędą. Korzystanie z karty uprawnia ponadto do atrakcyjnych zniżek cenowych oraz zapewnia możliwość uczestnictwa w wybranych zajęciach wraz z bliskimi.

To doskonałe rozwiązanie, jeśli chodzi o wspólne spędzanie wolnego czasu – stanowi nie tylko atrakcyjną nagrodę, ale też świetny sposób na relaks i regenerację sił pracowników, a to z kolei pomaga poprawić wydajność ich pracy. Nie od dziś bowiem wiadomo, że zrelaksowany pracownik ma więcej energii i chęci do wypełniania swoich obowiązków.

Środki przydzielone pracownikowi w ramach karty, które nie zostaną wykorzystane w danym miesiącu, przechodzą na kolejny, dzięki czemu karta może być użytkowana w dowolny sposób, zgodnie z indywidualnymi potrzebami obdarowanych. Tak duży uniwersalizm sprawia, że Karta Flexii Pass jest niezwykle skutecznym narzędziem wzmacniania motywacji.