Drogowskaz Motywacyjny 2016Praca to nie wszystko

5 trendów HR w zakresie motywacji

Pracownik nie chce wybierać pomiędzy życiem a pracą

W ostatnim czasie na popularności zyskują takie hasła, jak work-life balance czy well-being. Dlaczego? Pracodawcy zauważają potrzeby pracowników, którzy nie chcą dokonywać wyboru pomiędzy życiem prywatnym a pracą.
Tym bardziej, że zaangażowanie w jedno, nie powinno wykluczać drugiego.

Równowaga pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym

Badanie „Drogowskaz Motywacyjny 2016”, które Millward Brown wykonało na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services, dowodzi, że już 53% polskich firm dba o zdrowie, dobrą kondycję i dofinansowanie do sportu, kultury i rekreacji. O dobre samopoczucie pracowników najczęściej dbają korporacje, które zatrudniają powyżej 250 pracowników. Aż 79% z nich oferuje zatrudnionym świadczenia związane z poprawą ich samopoczucia, a blisko 70% inwestuje w zdrowie swoich pracowników. Elastyczność i wielość rozwiązań sprawia, że pracownik zawsze może znaleźć coś, co odpowie na jego potrzeby.

Dodatki do wynagrodzenia

Odpowiednie odżywianie gwarantuje dobre samopoczucie i coraz więcej pracodawców zdaje sobie z tego sprawę. Badanie Drogowskaz Motywacyjny wskazuje, że już 36% dużych firm w Polsce dofinansowuje posiłki swoim pracownikom. Badanie Sodexo dowodzi również, że pomocna okazuje się dla pracodawców Karta Lunch Pass Sodexo, która gwarantuje pracownikom swobodę wyboru, miejsca i rodzaju posiłku. Obok korzyści związanych ze zdrowiem zespołu, na popularność tego świadczenia wpływają też konkretne oszczędności, jak np. zwolnienie ze składki ZUS do 190 zł miesięcznie na pracownika. Dzięki takiemu rozwiązaniu, przy stu pracownikach pracodawca oszczędza rocznie 228000 zł.

statystyki

POZNAJ RAPORT „DROGOWSKAZ MOTYWACYJNY 2016″

ZDOBYTE INFORMACJE PRZEŁÓŻ NA EFEKTY

Wpisz swoje dane i ściągnij raport

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 25 ("Sodexo"). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: IOD.Polska@sodexo.com, nr tel. (22) 535 11 11. Twoje dane będą przetwarzane w celach marketingowych Sodexo (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów Sodexo w postaci marketingu produktów i usług Sodexo – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym w sposób zautomatyzowany (profilowanie). Sodexo wykorzystuje profilowanie prowadząc statystyki i analizy Twoich zachowań oraz preferencji, związanych z zakupem lub korzystaniem z produktów i usług Sodexo w celu lepszego dopasowania do Twoich oczekiwań oferowanych produktów i usług. W wyniku profilowania dokonywanego przez Sodexo będziesz otrzymywać informacje o produktach i usługach lepiej dostosowanych do Twoich preferencji. Tylko w przypadku, gdy wyrazisz na to wyraźną zgodę, Sodexo będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu profilowania, którego skutkiem będą automatycznie podejmowane decyzje, mające dla Ciebie znaczenie np. udzielenie rabatów lub ofert specjalnych (podstawa przetwarzania danych to Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi serwisowe z zakresu IT, usługi telemarketingu oraz podmiotom przygotowującym i realizującym dla nas wysyłkę e-maili. Dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, względnie - odwołania zgody, a po tym okresie wyłącznie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Możesz żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w tym profilowania. Masz także prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo cofnięcia zgody w każdym czasie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez Sodexo przed jej cofnięciem oraz masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Skutkiem niepodania danych będzie brak możliwości informowania Cię o produktach i usługach Sodexo.

Paweł Łojewski Autor: Paweł Łojewski